Nawigacja

Raport 1 Raport 2 Program naprawczy WF - ankieta WF - oczekiwania uczniów Raport 3 Sprawdzian szóstoklasisty 2012 Sprawdziany trzecioklasistów 2012 Technika czytania (2011/2012) Raport 4 Raport 5 Raport 6 Technika czytania 2014/15

Raporty

Sprawdzian szóstoklasisty 2012

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW

PRZEPROWADZONEGO 3 KWIETNIA 2012 ROKU

 

 

 

Do egzaminu zewnętrznego w terminie przystąpiło 13-tu z 14-tu uczniów klasy szóstej (jeden uczeń przystąpił do sprawdzianu w terminie późniejszym, gdyż w kwietniu przebywał w szpitalu; jego wyniki nie zostały uwzględnione w niniejszej analizie). Średnia uzyskanych przez nich wyników to 20,77 pkt.  Jest to średnia wyższa od średniej gminy, która wyniosła 18,16 pkt, jednakże niższa od średniej powiatu (21,20 pkt) oraz województwa kujawsko – pomorskiego (22,14 pkt).

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku w swoim sprawozdaniu z wyników sprawdzianu, województwa kujawsko – pomorskie i pomorskie uzyskały najniższe wyniki w kraju.

 

Kolejne pytania arkusza egzaminacyjnego miały na celu sprawdzenie następujących umiejętności:

 • pytanie 1: CZYTANIE: odczytanie tekstu popularnonaukowego i wyszukiwanie informacji w tekście,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 9/13 uczniów naszej szkoły.

 

 • pytanie 2: CZYTANIE: odczytanie tekstu popularnonaukowego i porównanie informacji z różnych tekstów kultury,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 11/13 uczniów.

 

 • pytanie 3: CZYTANIE: odczytanie tekstu popularnonaukowego i wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 4/13 uczniów.

 

 • pytanie 4: ROZUMOWANIE: posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń oraz porządkowanie chronologiczne zdarzeń,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 11/13 uczniów.

 

 • pytanie 5: CZYTANIE: odczytywanie tekstu popularnonaukowego i odczytywanie z kontekstu znaczenia użytego sformułowania,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 7/13 uczniów.

 

 • pytanie 6: CZYTANIE: określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu i odczytanie intencji autora na podstawie użytych środków stylistycznych,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 4/13 uczniów.

 

 • pytanie 7: CZYTANIE: odczytanie tekstu popularnonaukowego i wyszukiwanie informacji w tekście,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 11/13 uczniów.

 

 • pytanie 8: KORZYSTANIE Z INFORMACJI: posługiwanie się źródłem informacji i na podstawie informacji z oferty handlowej ustalenie minimalnej liczby uczestników wycieczki,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 6/13 uczniów.

 

 • pytanie 9: KORZYSTANIE Z INFORMACJI: posługiwanie się źródłem informacji, ustala warunki uzyskania najniższej ceny na podstawie informacji z oferty handlowej,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 7/13 uczniów.

 

 • pytanie 10: KORZYSTANIE Z INFORMACJI: posługiwanie się źródłem informacji, ustalenie ceny usługi na podstawie informacji z oferty handlowej,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 11/13 uczniów.

 

 • pytanie 11: CZYTANIE: określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, rozpoznanie funkcji stylistycznej porównania,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 8/13 uczniów.

 

 • pytanie 12: CZYTANIE: określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, rozpoznanie osoby mówiącej w wierszu,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 11/13 uczniów.

 

 • pytanie 13: CZYTANIE: określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, określanie funkcji stylistycznej wyrazów dźwiękonaśladowczych,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 8/13 uczniów.

 

 • pytanie 14: CZYTANIE: odczytanie tekstu poetyckiego, odczytanie z kontekstu znaczenia wyrazu użytego w tekście,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 4/13 uczniów.

 

 • pytanie 15: WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE: wykonanie obliczeń dotyczących czasu, obliczanie czasu trwania filmu,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 3/13 uczniów.

 

 • pytanie 16: ROZUMOWANIE: rozpoznanie charakterystycznych cech i własności liczb, wyznaczenie liczby spełniającej warunki zadania,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 8/13 uczniów.

 

 • pytanie 17: ROZUMOWANIE: rozpoznanie charakterystycznych cech i własności środowiska oraz porządkowanie ich, nazwanie państw leżących nad Bałtykiem,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 7/13 uczniów.

 

 • pytanie 18: WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE: wykonanie obliczeń dotyczących długości, wyznaczenie sumy długości odcinków,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 9/13 uczniów.

 

 • pytanie 19: ROZUMOWANIE: rozpoznanie charakterystycznych cech i własności figur, podanie średnicy koła spełniającego warunek określony w zadaniu,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 7/13 uczniów.

 

 • pytanie 20: ROZUMOWANIE: opisanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą rysunku, wskazanie ilustracji graficznej sytuacji opisanej w zadaniu,

 

Na to pytanie prawidłowo odpowiedziało 7/13 uczniów.

 

 • zadanie 21: WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE: wykonanie obliczeń dotyczących pieniędzy, wyznaczenie cen towarów,

 

Punkty zdobyte przez naszych uczniów: 4 – 3 uczniów, 3 – 2 uczniów, 1 – 1 uczeń,    0 – 4 uczniów.

 

 • zadanie 22: ROZUMOWANIE: rozpoznanie charakterystycznych cech i własności figur, wskazanie osiemnastej części kwadratu,

 

Punkty zdobyte przez naszych uczniów: 1 – 7 uczniów, 0 – 6 uczniów.

 

 • zadanie 23: WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE: wykonanie obliczeń dotyczących czasu, dzielenie przedziału czasu na równe części,

 

Punkty zdobyte przez naszych uczniów: 2 – 2 uczniów, 1 – 3 uczniów, 0 – 8 uczniów.

 

 • zadanie 24: ROZUMOWANIE: rozpoznawanie charakterystycznych cech i własności figur, ustalenie liczby brył o wskazanej własności,

 

Punkty zdobyte przez naszych uczniów: 2 – 1 uczeń, 1 – 8 uczniów, 0 – 4 uczniów.

 

 • zadanie 25: KORZYSTANIE Z INFORMACJI i PISANIE: posługiwanie się źródłem informacji, wykorzystanie informacji z piktogramów, pisanie użytecznej instrukcji sporządzania napoju, celowe stosowanie środków językowych,

 

W części I (wykorzystanie informacji z instrukcji rysunkowej) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 11 uczniów, 0 – 2 uczniów.

            W części II (treść i funkcjonalność instrukcji) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 2 – 6 uczniów, 1 – 6 uczniów, 0 – 1 uczeń.

            W części III (jednorodność stylistyczna) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 11 uczniów, 0 – 2 uczniów.

 

 • zadanie 26: PISANIE: pisanie na temat i zgodnie z celem, celowe stosowanie środków językowych, pisanie w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa, przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

 

W części I (treść) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 3 – 1 uczeń, 2 – 8 uczniów, 1 – 3 uczniów, 0 – 1 uczeń.

W części II (styl) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 1 uczeń, 0 – 12 uczniów.

W części III (język) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 1 uczeń, 0 – 12 uczniów.

W części IV (ortografia) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 3 uczniów, 0 – 10 uczniów.

W części V (interpunkcja) uczniowie naszej szkoły zdobyli punkty: 1 – 1 uczeń, 0 – 12 uczniów.

 

W standardzie CZYTANIE można było maksymalnie zdobyć 10 punktów.

W tym standardzie żaden z 13 naszych uczniów nie zdobył maksymalnej liczby punktów. 3 uczniów zdobyło 9 punktów, 2 – 7 punktów, 2 – 6 punktów, 2 – 5 punktów, 2 – 4 punkty, 2 – 3 punkty.

Średni wynik szkoły w tym standardzie to 5,92 punkty, wskaźnik łatwości: 0,59.

 

W standardzie PISANIE10 punktów.

Również w tym standardzie nasi uczniowie nie osiągnęli maksymalnej liczby punktów. Najwyższy wynik osiągnął 1 uczeń – 8 punktów. Pozostali uczniowie zdobyli: 1 – 7 punktów, 1 – 6 punktów, 2 – 5 punktów, 3 – 4 punkty, 4 – 3 punkty, 1 – 2 punkty.

            Średni wynik szkoły w tym standardzie to 4,38 punktów, wskaźnik łatwości: 0,44.

 

W standardzie ROZUMOWANIE8 punktów.

Najwyższym wynikiem naszych uczniów w tym standardzie było 7 punktów. I tak: 3 uczniów zdobyło 7 punktów, 2 – 6 punktów, 1 – 5 punktów, 1 – 4 punkty, 3 – 3 punkty, 3 – 2 punkty.

            Średni wynik szkoły w tym standardzie to 4,38 punktów, wskaźnik łatwości: 0,55.

 

W standardzie KORZYSTANIE Z INFORMACJI4 punkty.

Nasi uczniowie zdobyli w tym zakresie kolejno: 4 uczniów – 4 punkty, 3 uczniów – 3 punkty, 4 – 2 punkty, 2 – 1 punkt.

            Średni wynik szkoły to 2,69 punkty, wskaźnik łatwości: 0,67.

 

W standardzie WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE8 punktów.

Wyniki naszych uczniów: 1 uczeń – 8 punktów, 2 – 6 punktów, 3 – 4 punkty, 3 – 3 punkty, 3 – 1 punkt, 1 – 0 punktów.

            Średni wynik szkoły w tym standardzie to 3,38 punkty, wskaźnik łatwości: 0,42.

 

Na podstawie analizy wyników naszych uczniów, można stwierdzić, że najlepiej opanowanym przez nich standardem jest czytanie i rozumowanie, nieco słabiej wypadło pisanie, gorzej – wykorzystanie wiedzy w praktyce, natomiast uczniowie najgorzej radzili sobie z wyszukiwaniem informacji.

Dla naszych uczniów najłatwiejsze okazały się zadania: 2 (11/13 uczniów), 4 (11/13 uczniów), 7 (11/13 uczniów), 10 (11/13 uczniów) i 12 (11/13 uczniów). Zadanie 1 (9/13) i 18 (9/13) okazały się zadaniami średnio łatwymi, podobnie jak 11 (8/13) i 16 (8/13) oraz 9 (7/13) i 17 (7/13). Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie 26, w którym uczniowie potracili punkty z powodu braku poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a także zaburzeń stylu wypowiedzi, języka oraz wypowiadania się w sposób zgodny z poleceniem podanym w zadaniu. Poza tym trudność uczniom sprawiało zadanie 15 (3/13), 3 (4/13), 6 (4/13), 14 (4/13).

 

Mocne strony uczniów:

 

 • odczytanie tekstu popularnonaukowego i porównanie informacji z różnych tekstów kultury (zad. 2 - czytanie),
 • posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń oraz porządkowanie chronologiczne zdarzeń (zad. 4 – rozumowanie),
 • odczytanie tekstu popularnonaukowego i wyszukiwanie informacji w tekście (zad. 7 – czytanie),
 • posługiwanie się źródłem informacji, ustalenie ceny usługi na podstawie informacji z oferty handlowej (zad. 10 – korzystanie z informacji),
 • określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, rozpoznanie osoby mówiącej w wierszu (zad. 12 – czytanie),
 • wykonanie obliczeń dotyczących długości, wyznaczenie sumy długości odcinków (zad. 18 – wykorzystanie wiedzy w praktyce),
 • odczytanie tekstu popularnonaukowego i wyszukiwanie informacji w tekście (zad. 1 – czytanie),
 • określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, rozpoznanie funkcji stylistycznej porównania (zad. 11 – czytanie),
 • określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego dzieła, określanie funkcji stylistycznej wyrazów dźwiękonaśladowczych (zad. 13 – czytanie),
 • rozpoznanie charakterystycznych cech i własności liczb, wyznaczenie liczby spełniającej warunki zadania (zad. 16 – rozumowanie),
 • posługiwanie się źródłem informacji, ustala warunki uzyskania najniższej ceny na podstawie informacji z oferty handlowej (zad. 9 – korzystanie z informacji),
 • rozpoznanie charakterystycznych cech i własności figur, podanie średnicy koła spełniającego warunek określony w zadaniu (zad. 19 – rozumowanie).

Słabe strony:

 

 • pisanie na temat i zgodnie z celem, celowe stosowanie środków językowych, pisanie w funkcjonalnym stylu z dbałością o dobór słownictwa, przestrzeganie norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych (zad. 26 – pisanie),
 • wykonanie obliczeń dotyczących czasu, obliczanie czasu trwania filmu (zad. 15 – wykorzystanie wiedzy w praktyce),
 • odczytanie tekstu popularnonaukowego i wnioskowanie na podstawie przesłanek w tekście (zad. 3 – czytanie),
 • określanie funkcji elementów charakterystycznych dla danego tekstu i odczytanie intencji autora na podstawie użytych środków stylistycznych (zad. 6 – czytanie),
 • odczytanie tekstu poetyckiego, odczytanie z kontekstu znaczenia wyrazu użytego w tekście (zad. 14 – czytanie).

 

Wnioski dotyczące dalszej pracy znajdują się w dokumentacji szkoły i na stronie internetowej (program naprawczy) jako wnioski długoterminowe.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Zegartowicach
  Zegartowice 13
  86-221 Papowo Biskupie
  NIP: 875-14-06-238
  REGON: 001211503
 • 56 676 81 43
  DYREKTOR SZKOŁY: mgr Alina Czajka

Galeria zdjęć